Volwassene

 

Voor wie?

Er zijn een heleboel redenen te bedenken, waarom het prettig kan zijn om een vertrouwelijk gesprek te voeren met iemand buiten de directe familie- en kennissenkring. Misschien is het voor u fijn om uw verhaal te doen, zonder dat de gesprekspartner gelijk oordeelt. Misschien merkt u dat u voortdurend tegen dezelfde problemen aanloopt, bijvoorbeeld in contacten met anderen of op uw werk en wilt u voorkomen dat dit patroon zich blijft herhalen. Veelvoorkomende problemen waarmee mensen zich aanmelden zijn onder andere angstklachten, stemmingsklachten, emotieregulatieproblemen, sociale problemen, lichamelijke onverklaarbare klachten en traumagerelateerde klachten.

 

Aanmelding

Aanmelden kan door het contactfomulier op de website in te vullen, door te bellen of te mailen. Ik zal vervolgens contact opnemen om de reden van aanmelding en hulpvraag te bespreken, zodat ik een inschatting kan maken of mijn behandelaanbod aansluit bij de hulpvraag of dat ik u beter kan door- of terugverwijzen. Vaak is er sprake van een wachtlijst en zullen we samen een inschatting maken wat nodig is om de wachttijd te overbruggen.

 

Intake

In het intakegesprek zal ik allerlei vragen stellen over de aanmeldklachten en hoe deze zich ontwikkeld hebben, om goed te kunnen snappen wat er aan de hand is. Daarnaast zullen we stilstaan bij het doel voor de behandeling en zult u gevraagd worden enkele vragenlijsten in te vullen. Ook zal er onder andere gevraagd worden naar uw achtergrond, belangrijke gebeurtenissen in uw leven en eerdere hulpverlening: wat heeft hierin geholpen en wat niet? Op basis hiervan maak ik een inschatting of er uitgebreider onderzoek nodig is om de klachten beter te kunnen begrijpen. Aan de hand van de informatie die verzameld is in de intake- (en onderzoeks-)fase, zal een behandelplan geschreven worden. Dit plan wordt gezamenlijk besproken en er wordt gekeken of er overeenstemming is ten aanzien van het behandelplan en voorstel voor behandeling.

 

Behandeling

Hoe de behandeling eruit ziet, is afhankelijk van de hulpvraag en uw wensen. Er wordt zo veel mogelijk, wanneer van toepassing, gewerkt volgens de richtlijnen die gelden binnen de GGZ. Voor een patiëntenversie van de zorgstandaarden kunt u kijken op https://www.thuisarts.nl/. Meestal wordt met wekelijkse afspraken gestart. In de loop van de behandeling wordt de frequentie meestal teruggebracht. Gedurende de behandeling zal er op verschillende momenten geëvalueerd worden. Hiervoor wordt onder andere de ROM-meting ingezet; een methode die werkt met klachtenvragenlijsten om te kijken in hoeverre de behandeling effectief is. Op deze manier kan de behandeling, indien nodig, worden bijgestuurd. De behandeling wordt in overleg afgebouwd en afgerond. Bij de meeste hulpvragen is het zinvol om belangrijke personen uit uw omgeving, zoals een partner, bij de behandeling te betrekken. Dit gebeurt natuurlijk altijd in overleg met u.  

 

Privacy

U heeft recht op privacy. Wilt u weten wat wel en niet mag? Meer informatie vindt u hier