Behandelmethodes

Geen cliënt is gelijk en daarmee is geen enkele behandeling gelijk. Waar mogelijk wordt kortdurend en klachtgericht gewerkt, waar nodig wordt meer tijd genomen om bijvoorbeeld meer zicht te krijgen op onderliggende kwetsbaarheden in iemands persoonlijkheid. Vanuit een integratieve houding, wat betekent dat behandeltechnieken uit verschillende therapievormen ingezet kunnen worden, wordt gekeken naar wat voor deze cliënt, met deze hulpvraag, op dit moment, de meest passende behandeling is.

Hieronder staan enkele veelgebruikte therapievormen kort beschreven.

 

EMDR

EMDR, oftewel Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een behandelmethode die als onderdeel van een behandeling ingezet kan worden, maar tevens als enige vorm van behandeling. EMDR is behandelmethode voor mensen die (traumatische) klachten ervaren, als gevolg van bijvoorbeeld het meemaken van een ongeval, mishandeling of wanneer iemand slachtoffer is geweest van pesten, en die op dit moment nog hinder ondervinden van die gebeurtenissen.

Voor meer informatie over de behandeling bij volwassenen: https://www.emdr.nl/

Voor meer informatie over de behandeling bij kinderen en jongeren: https://www.emdrkindenjeugd.nl/

 

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van behandelen waarbij gedachten, gevoelens en gedrag centraal staan en hoe deze elkaar onderling beïnvloeden. Afhankelijk van de klacht zal meer ingestoken worden op het veranderen van het gedrag of het bijstellen van de gedachten om uiteindelijk het gevoel te kunnen beïnvloeden.

Voor meer informatie: www.vgct.nl/wat-is-cognitieve-gedragstherapie/

 

Schematherapie

Schematherapie wordt over het algemeen ingezet bij mensen waarbij sprake is van bijvoorbeeld persoonlijkheidsproblematiek of meer chronische angst- of stemmingsklachten. Doel van deze behandelmethode is om herhalende gedragspatronen te leren herkennen, te begrijpen waardoor ze ontstaan zijn en te veranderen.

Voor meer informatie: https://www.schematherapie.nl/over-schematherapie

 

Spelpsychotherapie

Deze vorm van behandelen wordt over het algemeen ingezet bij (jongere) kinderen. Kinderen hebben niet altijd woorden voor wat er in hen omgaat, maar hebben vaak wel de mogelijkheden om in spel ‘te vertellen’ wat hen bezig houdt. De therapeut gaat vervolgens via spel in op de dingen die het kind aangeeft, om op deze manier de klachten te verminderen.   

 

Systeemtherapie

Bij systeemtherapie zijn de aangemelde cliënt en de partner of andere gezinsleden, samen in behandeling. Centraal thema in deze vorm van behandeling is doorgaans de onderlinge communicatie en gedragingen en op welke manier partners/gezinsleden elkaar hierdoor beïnvloeden, waardoor problemen ontstaan zijn of versterkt worden. Systeemtherapie wordt doorgaans alleen vergoed, wanneer het onderdeel is van een individuele behandeling.

 

eHealth

Binnen de praktijk wordt in sommige behandelingen gebruik gemaakt van eHealth (via Karify), oftewel zorg via internet. Hierbij kan men denken aan opdrachten of informatie die online door de behandelaar wordt klaargezet, waarmee de cliënt in de periode tussen de face-to-face gesprekken aan de slag kan. Ook kunnen via Karify beveiligd berichten verstuurd worden vanuit de cliënt naar de behandelaar en viceversa. Tevens kunnen consulten, wanneer gewenst en geschikt geacht, online of telefonisch plaatsvinden. Tijdens de intakefase en behandelfase kan de mogelijkheid van online hulp of E-health besproken worden.

Daarnaast zijn er apps beschikbaar die mentale veerkracht kunnen ondersteunen, zie o.a. de websites van GGD AppStore en Dimence Groep.