Kwaliteitsstatuut en registraties

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is het voor alle zorgaanbieders in de GGZ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben, om in aanmerking te komen voor vergoeding. In het kwaliteitsstatuut staat beschreven welke zorg er geleverd wordt en op welke wijze de zorgaanbieder de zorg georganiseerd heeft. Een afschrift van het kwaliteitsstatuut kunt u hier vinden.

LVVP         

De praktijk is aangesloten bij de LVVP; een Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. In december 2019 is de praktijk gevisiteerd op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria en het visitatiecertificaat is 5 jaar geldig. Het is mogelijk dat als onderdeel van een visitatie, cliëntendossiers ingezien worden om te controleren of deze op orde zijn. De persoon die de dossiers inziet, heeft geheimhoudingsplicht. Wanneer hier bezwaar tegen is, meld dit dan bij de intake. Het dossier zal dan bij een eventuele controle geanonimiseerd worden. Voor meer informatie over de LVVP, klik hier.

 

Registraties en lidmaatschappen

  • Geregistreerd als psychotherapeut in het BIG-register: 79918272416
  • Lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
  • Lid van de Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Twente (AGGT)
  • Lidspecialist van de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
  • Psychotherapiepraktijk Schrijver is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel: 67855938
  • Btw-id: NL001660806B34