Vergoedingen

Vergoeding 18+

Voor de behandeling van volwassenen is voor de vergoeding van een behandeling door zorgverzekeraar een verwijzing van een huisarts of andere erkende verwijzer, een contract met de zorgverzekeraar (zie hieronder) en een indicatie voor behandelen noodzakelijk. Belangrijk is om te weten dat altijd eerst het eigen risico aangesproken wordt van het jaar of de jaren waarin de afspraken plaatsvinden. Dit is in 2024 €385,-, mits u zelf geen verhoogd eigen risico heeft gekozen.

Let op: wanneer u van zorgverzekeraar wisselt, kijk dan voor vergoeding op de website of de praktijk wel een contract heeft met de nieuwe zorgverzekeraar.

Voor 2024 zijn contracten voor afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

  • a.s.r. (a.s.r. zorg en Ik kies zelf van a.s.r. zorg)
  • Caresq (Aevitae, care4life)
  • CZ (CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Just, CZ Direct): beperkt budget
  • DSW (DSW, inTwente en Stad Holland)
  • Menzis (Menzis, Hema, VinkVink en Anderzorg)
  • ONVZ (ONVZ en VvAA)
  • Salland (Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, Zorgdirect)
  • VGZ (Univé, ZEKUR, VGZ, IZZ, VGZ Bewuzt, IZA en UMC)
  • Zilveren Kruis (Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, De christelijke zorgverzekeraar, ZieZo, De Friesland Zorgverzekeraars)
  • Zorg en Zekerheid (Zorg & Zekerheid en AZVZ)

 

Zorgprestatiemodel

Vanaf 2022 is het Zorgprestatiemodel (ZPM) de nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). In de oude bekostiging werd een behandeltraject bij afsluiten of na een jaar gedeclareerd en bepaalde de classificatie, ook vaak diagnose genoemd, mede de prijs van de behandeling. In het ZPM wordt iedere afspraak (intake, onderzoek, behandeling), prestaties genoemd, afzonderlijk gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, waardoor u meer overzicht heeft over de gedeclareerde zorg. Wanneer uw behandelaar intercollegiaal overleg heeft gehad, dan kan dit overleg ook gedeclareerd worden. Er wordt maandelijks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

In het ZPM worden tarieven bepaald aan de hand van de duur van de afspraak, wie (discipline) de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt. Een sessie duurt ongeveer 45 minuten; het kan voorkomen dat de sessie iets korter of langer duurt. Het Zorgprestatiemodel gaat uit van het principe ‘planning is realisatie’. Dit betekent dat de behandeltijd die je op je rekening ziet staan de geplande tijd is en niet per se de daadwerkelijke duur van het consult. Alleen als het verschil tussen de geplande behandeltijd en de daadwerkelijke behandelduur meer is dan 15 minuten, dan zal ik het consult achteraf aanpassen.

Hoewel een classificatie niet meer bepalend is voor de bekostiging, moet deze nog steeds vastgelegd worden om te kunnen declareren. Daarnaast legt de behandelaar met behulp van de HoNOS+-vragenlijst een zorgvraagtype vast, waarmee de zwaarte van de problematiek in termen van ernst van klachten, problemen, beperkingen en risico’s ingeschat wordt. Het zorgvraagtype maakt de zwaarte van de zorg die nodig is duidelijker. 

Met de invoering van het ZPM heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opnieuw gekeken naar de vraag over welke informatie zorgverzekeraars moeten beschikken om hun taken naar behoren uit te kunnen voeren en welke informatie de NZa nodig heeft om haar taken naar behoren uit te kunnen voeren. Deze informatie kan privacygevoelig zijn. Voor meer informatie over privacy binnen het Zorgprestatiemodel, kunt u hier klikken.

Bij behandeling in de GGZ is het mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen het verstrekken van informatie aan de zorgverzekeraar, door gebruik te maken van de zgn. Privacyregeling GGZ. De privacyverklaring is hier te vinden en dient ingevuld te worden samen met de hulpverlener. Vervolgens moet deze door de cliënt naar de zorgverzekeraar verstuurd worden, voordat de eerste declaratie plaatsvindt. Er staat dan geen inhoudelijke informatie over de behandeling op de factuur, zoals diagnose of zorgvraagtype.

Meer informatie over het zorgprestatiemodel vindt u hier.

 

Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ

In de eerste jaren van het ZPM wordt de oude indeling van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ, nog gehanteerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt op basis van de ernst en complexiteit van de klachten. Behandeling van lichte tot matige psychische problemen met lage complexiteit, gebeurt in de Generalistische Basis GGZ. Vaak is dit aan de hand van enkele gesprekken. Bij langerdurende, complexere en/of ernstigere psychische problemen wordt verwezen naar de Gespecialiseerde GGZ. Deze problematiek vraagt in de regel om meer onderzoek en een vaak langduriger behandeltraject, omdat cliënten problemen en klachten hebben op meerdere levensgebieden.

Bij zowel de Generalistische Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ kan tevens e-Health (internetbehandeling) onderdeel van de behandeling zijn.

 

Vergoeding 18-

Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat zorg bekostigd wordt door de gemeente. Om voor vergoeding door de gemeente in aanmerking te komen, zijn een contract met de gemeente van de woonplaats van het aangemelde kind, een indicatie van de gemeente of verwijsbrief van een erkende verwijzer en een indicatie voor behandelen noodzakelijk. In 2024 is voor 12 van de 14 Twentse gemeenten (Hof van Twente en Almelo niet) een overeenkomst afgesloten. Voor behandeling van kinderen is er geen eigen risico en wordt er maandelijks gedeclareerd aan de desbetreffende gemeente.

 

Behandeltarieven overig product en zelfbetalers

Soms willen mensen hun eigen onderzoek/behandeling of die van hun kind zelf bekostigen. Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts of indicatie van de gemeente nodig en er zullen geen gegevens naar de zorgverzekeraar of gemeente gaan. Daarnaast kan het zijn dat een behandeling niet vergoed wordt, omdat deze onder de niet-verzekerde zorg valt. Facturen worden in principe maandelijks naar u verstuurd, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Let op: deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar of de gemeente. Meer informatie over de betalingsvoorwaarden is hier te vinden.

Tarieven overig product en zelfbetalers

Sessie cliënt

€ 115,00

Per 45 minuten

Onderzoek en rapportage

€ 150,00

Per 60 minuten

Contact/overleg met derden

€ 45,00

Per 15 minuten

 

 

Afzeggen of verzetten afspraak

Vanzelfsprekend kan het voorkomen dat een geplande afspraak afgezegd of verzet moet worden. Houd er rekening mee dat bij het niet verschijnen op de afspraak, het niet tijdig afzeggen van een afspraak of het verzetten van een afspraak binnen 24 uur, de zorgverzekeraar of gemeente deze zogenaamde ‘no-shows’ niet vergoed. Bij afzegging of verzetten van afspraak binnen 24 uur, ben ik om die reden genoodzaakt om administratiekosten in rekening te brengen. Deze kosten kunnen niet ingediend worden bij zorgverzekeraar of gemeente. Afmelding kan telefonisch, via SMS, mail of Karify. Het verzetten van een afspraak kan alleen in onderling overleg en op basis van beschikbaarheid.

Tarieven no-show

Administratiekosten

€ 50,00