Vergoedingen

Vergoedingen

Volwassenen

Voor de behandeling van volwassenen is voor de vergoeding van een behandeling door zorgverzekeraar in zowel de Generalistische Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ, een verwijzing van een huisarts of andere erkende verwijzer, een contract met de zorgverzekeraar (zie hieronder) en een indicatie voor behandelen noodzakelijk. Belangrijk is om te weten dat altijd eerst het eigen risico aangesproken wordt, van het jaar waarin het behandeltraject gestart wordt. Voor volwassenen wordt de behandeling een jaar na opening van het traject of eerder wanneer sneller afgesloten worden, gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Voor 2021 zijn contracten voor zowel de Generalistische Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

  • ASR (Ditzo en De Amersfoortse)
  • Caresq (Promovendum, Besured, National Academic, Aon en Aevitae)
  • DSW (DSW, inTwente en Stad Holland)
  • Eno (Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg en ZorgDirect)
  • Menzis (Menzis en Anderzorg)
  • ONVZ (ONVZ, PNOzorg en VvAA zorgverzekering)
  • Zorg en Zekerheid (Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar en AZVZ)
  • VGZ (VGZ, IZA, UMC en Univé Zorg)
  • Zilveren Kruis (Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, Pro Life Zorgverzekeringen, One Underwriting, De Friesland Zorgverzekeraars)

Met CZ (CZ, OHRA en Nationale Nederlanden) is in 2021 alleen een contract voor de Generalistische Basis GGZ afgesloten. Wanneer u een restitutiepolis heeft bij CZ, dan wordt uw behandeling in de Gespecialiseerde GGZ wel vergoed.

 

Kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat zorg bekostigd wordt door de gemeente. Om voor vergoeding door de gemeente in aanmerking te komen, zijn een contract met de gemeente van de woonplaats van het aangemelde kind, een indicatie van de gemeente of verwijsbrief van een erkende verwijzer en een indicatie voor behandelen noodzakelijk. In 2019 is voor 12 van de 14 Twentse gemeenten (Hof van Twente en Almelo niet) een overeenkomst afgesloten. Voor behandeling van kinderen is er geen eigen risico en wordt er maandelijks gedeclareerd aan de desbetreffende gemeente.

 

Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ

In de geestelijke gezondheidszorg wordt onderscheid gemaakt tussen de Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ op basis van de ernst en complexiteit van de klachten. Behandeling van lichte tot matige psychische problemen met lage complexiteit, gebeurt in de Generalistische Basis GGZ. Vaak is dit aan de hand van enkele gesprekken. Bij langerdurende, complexere en/of ernstigere psychische problemen wordt verwezen naar de Gespecialiseerde GGZ. Deze problematiek vraagt in de regel om meer onderzoek en een vaak langduriger behandeltraject.

Bij zowel de Generalistische Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ kan tevens e-Health (internetbehandeling) onderdeel van de behandeling zijn.

 

Behandeltarieven overig product en zelfbetalers

Soms willen mensen hun eigen onderzoek/behandeling of die van hun kind zelf bekostigen. Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts of indicatie van de gemeente nodig en er zullen geen gegevens naar de zorgverzekeraar of gemeente gaan. Daarnaast kan het zijn dat een behandeling niet vergoed wordt, omdat deze onder de niet-verzekerde zorg valt.

Tarieven overig product en zelfbetalers

Sessie cliënt

€ 97,50

Per 45 minuten

Onderzoek en rapportage

€ 85,00

Per 60 minuten

Contact/overleg met derden

€ 25,00

Per 15 minuten

Facturen worden in principe maandelijks verstuurd, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Meer informatie over de betalingsvoorwaarden is hier te vinden.

 

Afzeggen afspraak

Vanzelfsprekend kan het voorkomen dat een geplande afspraak afgezegd moet worden. Houd er rekening mee dat bij het niet verschijnen op de afspraak of het niet tijdig afzeggen van een afspraak, dat wil zeggen binnen 24 uur afmelden, de zorgverzekeraar of gemeente deze zogenaamde ‘no-shows’ niet vergoed. Bij afzegging binnen 24 uur, ben ik om die reden genoodzaakt om administratiekosten in rekening te brengen. Deze kosten kunnen niet ingediend worden bij zorgverzekeraar of gemeente.

Tarieven no-show

Administratiekosten

€ 15,00