Jongere

 

Voor wie?

Voel je je angstig of somber, heb je problemen thuis, op school of met vrienden of heb je iets naars meegemaakt en weet je niet precies hoe je hiermee om moet gaan? Dan kan het fijn zijn dat iemand eens met je nadenkt over wat er aan de hand kan zijn en wat er voor nodig is om hier iets in te veranderen. Veelvoorkomende problemen waarmee jongeren aangemeld worden zijn onder andere angstklachten, stemmingsklachten, aandacht- en concentratieproblemen, sociale problemen, moeite hebben om op een gezonde manier met boosheid om te gaan, lichamelijke klachten hebben zonder dat er een lichamelijke oorzaak gevonden is en traumagerelateerde klachten.

 

Aanmelding

Wanneer je jonger bent dan 16 jaar, praat ik met jou, je ouders/verzorgers en, zo nodig, andere belangrijke mensen uit je omgeving. Vanaf 16 jaar hoef je, wettelijk gezien, geen toestemming meer te hebben van je ouders en mag je je ook zelf aanmelden. Je kunt jezelf aanmelden door het contactfomulier op de website in te vullen, door te bellen of te mailen. Ik zal vervolgens contact met je opnemen om te horen waarvoor je je aanmeldt, zodat ik kan inschatten op  je bij mij aan het juiste adres bent of dat ik je beter kan doorverwijzen. Vaak is er sprake van een wachtlijst en zullen we samen een inschatting maken wat je nodig hebt om de wachttijd te overbruggen.

 

Intake

Bij het intakegesprek zal ik allerlei vragen stellen over de aanmeldklachten en hoe deze zich ontwikkeld hebben, om goed te kunnen snappen wat er aan de hand is. Daarnaast zullen we stilstaan bij wat je doel voor de behandeling is, je ontwikkeling in het algemeen vanaf dat je jong was en ik zal je een aantal vragenlijsten laten invullen. Ook zal er gevraagd worden naar eerdere hulpverlening: wat heeft hierin geholpen en wat niet? Op basis hiervan maak ik een inschatting of er uitgebreider onderzoek nodig is om de klachten beter te kunnen begrijpen. Het kan zijn dat ook andere belangrijke mensen uit je omgeving om informatie gevraagd wordt, zoals je leerkracht op school. Op basis van alle informatie die verzameld is, zal ik een behandelplan schrijven. Dit bespreken we gezamenlijk en je kunt in dit gesprek vragen stellen over het behandelplan en aangeven of je akkoord ben met het voorstel voor behandeling.

 

Behandeling

Hoe de behandeling eruit ziet, hangt af van de hulpvraag en de wensen van jou. Er wordt zo veel mogelijk, wanneer van toepassing, gewerkt volgens de richtlijnen die gelden binnen de GGZ. Voor een patiëntenversie van de zorgstandaarden kun je kijken op https://www.thuisarts.nl/. Vaak kom je een periode iedere week naar de praktijk waar we aan de hand van het plan aan de slag gaan met je problemen. In de loop van de behandeling wordt de frequentie meestal teruggebracht. Gedurende de behandeling zal er op verschillende momenten geëvalueerd worden. Hiervoor wordt onder andere de ROM-meting ingezet; een methode die werkt met klachtenvragenlijsten om te kijken in hoeverre de behandeling effectief is. Op deze manier kan de behandeling, indien nodig, worden bijgestuurd. De behandeling wordt in overleg afgebouwd en afgerond. 

Wanneer je jonger bent dan 16 jaar praat ik, of een collega van mij, daarnaast met je ouders om hen te helpen hoe ze jou zo goed mogelijk kunnen helpen. Hoewel je vanaf je 16de wettelijk gezien geen toestemming meer hoeft te hebben van je ouders, is het wel wenselijk om samen na te denken over het betrekken van je ouders/verzorgers bij de behandeling. Zeker wanneer je nog thuiswoont is het handig dat je ouders/verzorgers weten in welk proces je zit, zodat ze jou ze optimaal mogelijk kunnen ondersteunen.

 

Privacy

Jij hebt recht op privacy. Of je nu thuis woont, bij pleegouders of in een instelling. Niemand mag informatie over jou zomaar delen of in een dossier opnemen. Wil jij weten wat wel en niet mag? Meer informatie vind je hier